חג הקציר

23/05/2015 16:26 | אורית

חרישתך העמוקה באדמתי
הותירה תלמים בגופי
ידיך הקוצרות שדותיי
הביאוני למנוחתי
בניריי גבעוליך

מחכה שתזרע בי שוב
את זרעי תשוקתך
ותשקה אותי במימיך
כעשב שוטה
בלב שיבולים