שירים

משברי ים...

שובר גלים אני

בעת הזאת

בין חורף לאביב

נשברים בי

גלי געגוע,נשטפים

רסיסי זיכרונות

אל חופי ימי

הגואה אלייך

בכוח משיכה

של זמן אבוד

המלא חורים

כגבינה שוויצרית...תפלה.


תגובות