שירים

אייר...

הוא קרב

ממשמש ומגיע

חודש אייר

המאייר דמותך.

על מסך בתולי

ארשת פנייך

זוהרת,מוארת

על רקע שחור.

עיני תינוק,בורות

מביטות בדיוקן

המרצד ופג

במרחק הזמן.

בירח לכתך

שביט הנני

בשבילי החלב

מותיר זנב געגוע...


אייר:כשמותיהם של שאר החודשים בלוח העברי, הובא מגלות בבל. מקורו במלה "אָיָרוּ" באכדית, שמשמעותה "אור".
תגובות