שירים

משה...

טרם רדתי

בחרבה

נולדתי,משה

נדי המים

עריסת חיי

עמדו מזעפם

החרישו מולי

המתיקו סוד,נורא

אמי עמדה מרחוק

תר מבטה אחר

קרעי ענן,לראות

מה יעלה בגורלי

עת ים המציאות

יתאחה שוב...


                             כול הזכויות שמורות©תגובות