שירים

עבדות...

עבותות עבדות

הותרו,ונותרו

שקועים בטיט

אהבה נושנה.

גבנו שחה

מהצלפות שוט

שוטים עיקשים

לבנות רגש

נטחנו לעפר

בקרוס פירמידת

חיינו ..ההפוכה.


                                           כול הזכויות שמורות©


תגובות