שירים

התחדשות...

אביב בלב

פריחת תקווה

ציפור נפשו

לא נדדה

קינה חיזקה

ריפדה בגיל

ציוץ שמחה

זה לא רגיל

אפור נטה

זהוב כובש

כול יום עובר

זה מתרחש

ניעור אדם

חי,וצומח

תודה לאל...טובו זורח.


                            כול הזכויות שמורות©


תגובות