שירים

בכל מקוםבכל מקום נשאר משהו מעצמך.

ממליחותך. ממתיקותך -

שיש ונגעה,

ואף לא ידעת,

וחייכה אל עצבות ילד קטן ואבוד-

שלא אמור להבין מאיין באת,

ולאן אתה הולך,

ומבט של חיבה שנתת בלא דעת

באנשים אלמוניים בתחנות רחוקות,

עשה את לילותיהם קצת אחרים,

קצת מתעודדים.

עשה אותם מדברים דברים אחרים.

כי היית.

כי נעצבת אל לבך.

כי הקשבת.

כי חדרת למשמעויות של ציווי מוסרי-

כששתית קפה בבקר. 

תגובות