אושרדור

שירים
יש ויש
אושרדור / שירים - 08/05/2020 15:58
87
צפיות
פוסטים
אומר המשפט
אושרדור / פוסטים - 07/05/2020 00:00
138
צפיות
שירים
היא
אושרדור / שירים - 07/05/2020 09:06
68
צפיות
אדם עולם
אושרדור / שירים - 05/05/2020 23:33
89
צפיות
ילד נולד עם......
אושרדור / שירים - 04/05/2020 20:51
86
צפיות
בין הצוף והמקל
אושרדור / שירים - 02/05/2020 23:22
77
צפיות
חשים ולא חשים
אושרדור / שירים - 01/05/2020 09:27
81
צפיות
כדי להבין את,,,,
אושרדור / שירים - 29/04/2020 15:51
76
צפיות
כל מי ש,,,,
אושרדור / שירים - 27/04/2020 21:50
89
צפיות
שום חוכמה
אושרדור / שירים - 25/04/2020 17:13
88
צפיות
היודעים חושבים
אושרדור / שירים - 24/04/2020 16:50
76
צפיות
ומה שיקרה יקרה
אושרדור / שירים - 23/04/2020 14:15
85
צפיות
המפתח
אושרדור / שירים - 22/04/2020 14:15
87
צפיות
אמת עטויה
אושרדור / שירים - 21/04/2020 12:28
85
צפיות
כל עובדה
אושרדור / שירים - 20/04/2020 11:53
90
צפיות
מעולם לעולם
אושרדור / שירים - 19/04/2020 11:24
89
צפיות
יש לי
אושרדור / שירים - 18/04/2020 11:17
76
צפיות
קומי
אושרדור / שירים - 17/04/2020 11:09
82
צפיות
פוסטים
מספר ישעיהו
אושרדור / פוסטים - 16/04/2020 00:00
162
צפיות
שירים
מטורפת
אושרדור / שירים - 16/04/2020 10:05
72
צפיות