שירים

אבקנים נטשו פרחיהם 

בעדנת ימיי 
ללא גוזמת מליצה 
ללא גיזום מתיפיף 
בין שיחי שדרתי, שדמתי, 
ברכות הולכת עם הרוח. 
אבקנים נטשו פרחיהם 
ואני איתם, בגילוי 
ארץ חדשה.

 

 

פרפר זעיר

חובט בכנפיו נגד הרוח

מזכיר לי פעם

 

תגובות