שירים

מרחק נגיעה


יורדת בפיתולי ההרים
ככפיסה צפה על פני המים
מרחק נגיעה מאמירתך
פסיעה למרום הוויתך
עד קצה קוצו של דרדר
בניר שדותיי נחרשת

יורדת למצולות נשייה
כגרגר חול בקרקעית ים
רגע מלנשום נשיפתך
ערפילי רקיע מפיסגתך
עקבות רגליי חותמות
ברגבי ניר שדותיי

כל הזכויות שמורות 

תגובות