שירים

,ואהבת לרעך כמוך"

בפירורים את ידי טמנתי

ובהם בחשתי עד דק

מעשה רוקח רקחתי לי

קטורת להשיב נשמתי

לא זריתי לרוח ממקצתם

ולא זנחתי מהמעט שבהם

מנה מנה ספרתיהן

כצרורות הכסף

באבקת רוכל,

היו לי לאוצרות עולם

מקודשי יקרות אל.

ואם לעינכם יגלו

למוץ ונעורת יחשבו

תחת אסקופת מדרס אנוש

ועזובת צלם אדם.

ואני..הנני אחיכם הקטון

בבואי לשורר לכם

שיר נידח

מחוגת אילמי השפתיים

רוקמי הדלות וממתיקי הסוד-

הטו אוזן לשמוע

ואל תחרישו בלבבכם

כי גבהו עלי בתי מידות

וכול עץ לשמים יישק

בנפול צילן

ואפלתן תכסה יושבי ארץ.

ובין שמים (שא-מים) למים

שלהבת אלוהים תוקד

באותיות הקודש...

"ואהבת לרעך כמוך.."

תגובות