שירים

הנסיכה, הצפרדע ומה שביניהם

 

השארת צללית

של גלימה זהובה בשלולית 

והסתערת אל מרחבי המחר,

סערות נגד עזות כשלו

בניסיון מר

להפנות את נתיב התקדמותך

חזרה, אל כור מחצבתך,

אז עוד חיכיתי לך,

רציתי בך

יותר מהכול,

ניסיתי תחבולות,

חשקתי בך יותר מכולם,

ברם, אולם, ניסיונותיי

התנפצו אל סלעייך

בעודך מתלוצצת

עם שאר מעריצייך

כי אז עוד הייתי סתם

צפרדע ירוקה

מול שלולית

ובה צללית

של נסיכה.

תגובות