שירים

מילים


מילים/אורית

כולם סביבי רוחשים
ואני תרה אחר המילים,
שיאירו את החושך שבין הכוכבים.
מבין כל אותן המילים שנאמרו בלי סוף
אותן המילים שחגו במחול
מתפתלות, מתמזגות,
נוגעות וחושפות מעצמן.
מנסה למצוא מילים
שיתארו את פגישתנו לראשונה,
ופי נמלא מים
וידי כבדה מלכתוב.
האם פגישתנו, 
לראשונה בחיי,
תותיר אותי כאישה חסרת מלבושים?
ככותבת חסרת מילים?

22/8/13  16:45  כל הזכויות שמורות 

תגובות