הודעות והגיגים

נרדמתם?

התחרות בעיצומה, המשיכו לדרג יצירות בעיקר את התחתונות שברשימה.
 
יום טוב,
גלי

תגובות