הודעות והגיגים

העלאת יצירות נוספות - מלחמה זה ממיס אותי

בוקר טוב לכם,
לפנים משורת-הדין אני מאפשרת להעלות עוד יצירות עד חצות היום.
זה הכול ותו לא!
 
מספר אנשים חזרו עכשיו מן המלחמה וביקשו ממני זאת. ומה לעשות, המילה הזו, המצב הזה ממיס אותי ואני חורגת מהכלל שהצבתי לעצמי ולכם.
 
אודה לכם על ההתחשבות וכתבו תגובות רבות לכולם-כולל ליצירות האחרונות שהוכנסו.
 
בברכת שלום לנו ולכל עם ישראל,
גלי

תגובות