שירים

רוחות סערה


גבר לבדו סובב ביתו
הכל הבל הבלים סביבו
נפשו אינה מניחה דעתו
חושב עליה, עורג אודותיה.
והיא מבולבלת בלי די
מסתירה רוחות סערה,
נשבת בדרכים פתלתלות.
.תרה אחר משמעויות
מנסה לאחוז לשבריר
חלק מתמונת הדביר
לא להרפותה
.לא לצלול לתהומות נשייה

תגובות