שירים

ירחמיאל וותיק האומה


במוזיאון המולדת משוכנע ירחמיאל,

וותיק האומה,

כי פני החברה של פעם

משתקפים צלולות

במי המעיין הזכים של טרום מדינה,

סנדליה תנ"כיים, כובעה טמבל

וצליליה, ישראליים כהלכה,

"בהשראה" רוסית.

במוזיאון המולדת נזכר ירחמיאל,

וותיק האומה,

כי פעם אנשים לא "עקרו" זה לזה עיניים

בגלל בולטות מעמדית.

 

תגובות