שירים

משפט צדק

משפט צדק

  

 

לא יכול עוד לעצור

את זעקת הכאב

הנורא,

לא רוצה לחבוש

פצעי המדממים

מעלבון ואכזבה.

 

שמחתי בצהלות מנצחים

עת שמעתי מילות יוהרה

כי כהו עיניי מראות

אמת,

מנהיגי השקוני במימי

אפסיים כאשליות.

 

לא אדע מנוח..!

 

עד יבוא משפט צדק

למתהוללים על שידרת העורף

שהפנו לו גב שחצן ואטום.

למנצחים בהבל פה

שמבקשים עתה כיסוי אחוריים

על דמם של חייליי.

עד יבזיקו ברקי היושרה

ורעם האחריות האישית   

יובילום למרתפי

ההיסטוריה.

 

עד יבשו דמעות אמהותיי.

 

 

©כל הזכויות שמורות ליצחק רייויט

תגובות