שירים

חמשמש

נוגעות ונוגות קרניו

אור לעור נטה השמש

עניו- נחבא אל ענניו

כתמי לחישותיו יפרצו בנמש

עוד ייהום סהרי כליל אמש

תגובות