שירים

חברים

מהיום פה שובת תחפשו לי יורש,

למסע רוחני זז תקופת מה פורש,

עם עצמי לבדי מסתגר זמן חורש,

זיכרון למוחי להשיב רק דורש...

כי מתוך העבר ואיני מקשקש,

לי זכורה התמונה אז למצוא מתעקש,

הם יושבים מסביבי גם אם לא מבקש,

חברים מדומים רק אם יש לך קש...

אז זה לא שצריך או על דלת נוקש,

רק תגידו שלום לא יותר מתבקש,

ויודה כל אחד שעלה על מוקש,

שאמת הם דברי ואיני מקשקש

תגובות