שירים

סוכה

אולי אני גם פה אבנה לי סוכה,
גדולה ומוארת יפה ארוכה,
לא אכניס בה כל מי שעולה בחכה,
רק כאלו שונים שחייהם מכה...

משפחה שלחסד מעט היא זקוקה,
או זקן ערירי שזרועו חקוקה,
אנשים שדרכם בחיים כמו פקוקה,
עזובי רחובות מתקלחי מזרקה...

...
כך אולי כבר אחליף את אותה הברקה,
על שלומית שבונה עקב כך עסוקה,
שיר עתיק רק מספיק די ילדה מתוקה,
אם את חיה תקשיבי לקובי דקה...

תכניסי לראש שלך טוב לרקה,
תעשי בספרים גם בגוגל סריקה,
יש חוקים חדשים כואבים כמו זריקה,
בני אדם מרגישים לא שווים יריקה...

ותודה שבנית אך עובדה מעיקה,
שסוכת השלום כבר נורא עתיקה,
שיבוא כבר או לא שבי חכי בשתיקה,
יש דברים לפניו חתיכת מציקה!!!

תגובות