שירים

פונדק לילי

 
 
כן ,זה קורה שהרוח מנשבת

וחם

זה קורה שאני מחפשת סיבוכים

והם משיבים את פני ריקם

 לא באמת יש אדם מספיק מעניין

לתת בשבילו את הנשמה

היא גם ככה די רחוקה מעצמה

ולא כדאי להלאות אותה באדם נוסף

 

 

זה קורה שהלילה מואר

ויש מסביב מסיבה

את מחפשת סיבות למסיבה אחת טובה

כשבעצם יש הרבה ,

שם במרחב

 

 

ואם תבוא יום אחד

ככה סתם בלי להודיע

הדלת תהיה נעולה

כי אין לי מקום לזרים

בחיי הלילה

וגם לא בחיי היום

 

כן זה קורה

שנמאס לי מטיפוסים כמוך

וגם קורה שהרוח מנשבת

וכל מה שבא לי זה מעט חום

תגובות