שירים

לגעת בו בחסך הזה,

לגעת בו בחסך הזה,

שחלול ממילים.

חלול ממעשים טובים,

אך משופע

ברוב טוב,

בריגושים מריגושים שונים.....

וברחשי הלב.

שפשוט,

מקהים את החושים............

 

תגובות