שירים

אובדן שליטה

 

מסוק קרב כבד חג מעלי

פולט טרטור מחריש אוזניים

בראשי מתערבלת התודעה

כלהבים סחרחרים

ברכיי כושלות

תהליך קבלת ההחלטות שלי כעת

אינו כשהיה

למרבה צערי דווקא בשעת מבחן

אני שוקע אל מצב

של אובדן שליטה

תגובות