הודעות והגיגים

מטריד סידרתי באתר...


לאחרונה התקבלו מיילים אצלנו במערכת של וועדת האתיקה ממספר נשים באתר, אשר מתלוננות על מטריד סדרתי במיילים אישיים אשר הוא שולח אליהן, שלא כאן המקום לפרט את תוכנם, מפאת כבוד האתר שלנו.

על מנת שלא להלבין פניך ברבים, אנו מציעים לך, מטריד, לחדול מיד! אין מקום באתר שלנו למישהו שכמותך, ואם לא תחדל, הוועדה תפעל על פי הבנתה להעביר את המיילים האלה לגורמים הנכונים!

נשים נוספות שהוטרדו על ידו, מוזמנות לפנות לוועדת האתיקה במייל:

 [email protected]

 

העניין בטיפול הוועדה!

תגובות