שירים

שיר מלחמה שנכתב בחפזון

 

מחלחל אל תוך רבדים עמוקים

של תודעה

מציק ללא הפוגה

מצב עמום של חרדה

 

ובחוץ חיים אחרים

שלווה

טורקיז של מים

לבן של אדווה

 

מעבר לאופק

על קרקע  בוכייה

שאון בלתי פוסק

שרשראות בתנועה

טורי אינסוף

בפעולת תגמול

וישנה הסלמה

 

ובאבחת חרב רכה

מעבר קוטבי,
תמורה חדה

צחוק של משובה

מסיבה עליזה

 

עכשיו כבר ממש

תוצאות הרות גורל

כבד מאוד החשש
שמתקרב נדבך נוסף
בתולדות האדם

חוליה משמעותית

בדברי הימים

העקובים מדם

 

ובעורף כמו תמיד

המצב די אחיד

ברחוב לתומו פוסע איש

מגרד את עורפו

לגמרי אדיש

 

לא אנקוט עמדה

קטונתי מהביע דעה

זו כנראה העדפה של הבריות
שאין מערבבין שמחה ב"שמחה"  

תגובות