שירים

השתקפות

 
כל מה שקורה בחוץ

עובר בי-פנים

תופס

אנוש.

אין חיים

שלא חיים בי.

כל מה שקורה בי-פנים עובר

בחוץ נודד

תלוש.

אין אני

 

מישהו אחר עובר

דרכי.

אני נלחשת ברוחות

בין עלעלי עצים

אומרת מה שטבעי,

אך אף אחד אינו שומע מאותן המלים

בדיוק את אותו הדבר.

 

בכל הלילות ב

כל הימים אני

משתקפת.

 

אני רואה אותך בעצם

נראית בך בעצב

אחר בעצב אחרת בעצם.

וכולם מבולבלים איתי

אני מתבלבלת איתם,

אוהבת כל כך ונפרדת

ולא נפרדת לעולם

 

בכל הלילות ב

כל הימים אני

משתקפת.

 

תגובות