שירים

אהבת עולם

 

כשאני אוהבת אני מבקשת

מאלוהים

שיאהב אותי

כמו שאני מרגישה

בעוצמה בלתי נתפשת.

 

אותי אף אחד אינו אוהב כל כך

כך

אף אחד אינו אוהב.

ואני מרגישה כל כך

מרגישה כל כך

עד שזה יוצא לי

בדרך כלל דרך הפה.

 

לפעמים זה יוצא

ברכות.

לוחש, מהוסס,

מוקיר

כל

חי.

ממתין שאתיר את הרסן.

 

אבל לעולם איני מתירה.  

מעולם לא קרה

שהתמסרתי

וחזרתי אל עצמי שלמה. 

אם אני מעט מתמסרת

אני מבהילה

את מי שאינו חושק בכולי

ונותרת ריקה.

לפעמים אני מקיאה

את הכאב שבזה.

 

גם כשאני מלאה  

אהבה

אני מקיאה

את ההתרגשות שבזה.

 

מי שיוכל לקבל ממני

אהבה

ישחרר אותי

ממנה

ויתן לי

נחת.

 

 

תגובות