שירים

תנועה

 

תנועת כדור

כמו כול תנועה אחרת

לא מטרה לה ולא הגיון סדור

אפילו נראית היא מסודרת

 

חסרה מטרת על

חסרה גם הכוונה

לדברים שקורים מעל

ולאלה של על האדמה

 

משמעות מחפש היצור

שצימח מוח גדול

שמא בעולם המקרי ששולט בו הפור

יש סדר ויש אפילו את מי לשאול

 

גלי הים נשברים אל החוף

השפל מגיע אחר הגאות

סובב והולך התוף

וקולו מרמז אחידות

 

משמעות מחפש האדם

לחייו ולמותו המובטח

והיקום עונה לו בהד: להדם

היקום שכולו אורבע ופרח

 

@כל הזכויות שמורות 

 

תגובות