שירים

3 פרחים שנגידעו בטרם עת

 
אני תועה
אולי אני טועה
ואני לא מצליח להבין
 
היו לנו פעם שלושה פרחים
כל כך יפים כל כך תמימים
שניגדעו בדקירת סכין
 
מה קורה פה לעזאזל
ישמור האל את ילדי ישראל
ששמים את מבטחם באב 
שבקדושת החיים מזלזל
 
הם כל כך רכים שבעצם היו
פקעת של תמימות
ועקב מחדלינו
נשימותינו נעתקו
 
די
מספיק
עד מתי
אני שואל
 
כל כך
עצוב ליראות
שכך סתם ניתן  חיים לחסל
 
 אני אתה ואנחו
 כן כולנו אשמים
ראינו את סבלם
התעלמנו וגם היום אנו מתעלמים
 
לא נורא זהוא עד מקרה נורא
שיחזור על עצמו
לא נורא
 
כניראה שהתרגלנו לעוד כותרת
כי מה נישאר מלבד   כותרת
עוד כתבה שמוחצת את ליבינו 
שמרימה את הרייטינג שנימדד על פי חוסר כבודינו
 
ואם נשאר בנו טיפת אנושיות
אנו חייבים להשתמש בה
לא רק בהצהרות מדוללות מתוכן
כי בכח למגר מאיתנו את הרוע שבתוכינו מקובע 
 
כי    ח י י ב י ם   בכל מחיר  את החברה המקולקלת שבה אנו חיים
לתקן
 
 
מלאכים
זה כואב
מבפנים
 
יהיה זכרם ברוך
 

תגובות