שירים

שקיעה


לקראת השקיעה

אני חושש

לקראת השקיעה

אני מתרגש

 

בזמן השקיעה

אני חוגג

בזמן השקיעה

אני מתענג

 

אחרי השקיעה

אני נרדם

אחרי השקיעה

אני נעלם

תגובות