שירים

להרגיש את העדר ההרגשה

לגעת בה בתחושה
שישנו משהו
שגדול עליך
ביותר מקנה מידה
לדעת את שאינך יודע
להרגיש
את העדר ההרגשה
ולחפש בפנים מקור חיים
לתפילה כנה
כזו שתחפוש חדרי בטן
ותקרע
את השמיים
בזעקה כנה
חיסרון
שמתמלא בחיסרון
גשמיות
לשמה
שלעולם,לעולם
אינה באה על סיפוקה
לרצות ,לרצות
אמת יוקדת
וחיבור עם
המאסטר של היקום
מתוך סליחה
מתוך ידיעה
שישנה
וקיימת עבורך
מחילה
באיזושהי מגירה נסתרת
כזו שתיפתח
ולך באמת
אבל באמת
תסלח

תגובות