שירים

מפסגות הרי דמיוני

מפסגות הרי דמיוני

מביט אל המרחק

חי על הקצה

והמדרון החלקלק

 

אנשים בעיר רואים

בלב שלי מדבר

לא איכפת לי מה אומרים

רכילות בשבילי היא שום דבר

 

לפני שיגיע התור שלי ליפול

אתגלגל לאיטי במורד אל משעול

המוביל אל נהר המציאות הגדול

 

הרוצה להגיע לפסגות של משמעות

חייב בין רכסי ההרים לשוט

 

 

תגובות