שירים

הנזיר

הנזיר שלגאולתו הוא חרד

כלוא בחבלי שמים

מנתק חייו למען עולם ועד

רק לחם צר ומים

 

הנזיר שלבד הוא ישכון

מחברת בני אדם סולד

כאילו בסיגוף הגאולה תיכון

רק את אלוהיו הוא עובד

 

הנזיר השתקן

לא מדבר עם איש

ישתוק והעולם מעצמו יתוקן

ישתוק ואת אנושיותי יכחיש

 

המתנזר ממעשה אהבה

כמו מפחד הוא לחיות

גופו כאוב ונפשו רעבה

כמו בחר ב"לא להיות"

 
 
כול איש בבחירתו יחיה
 
@כול הזכויות שמורות
 

תגובות