שירים

מדים


כשהמדים של האחד התרסקו לי לפני חודשיים

לא ידעתי שאתרגש

כשתגיע השעה לקפל את המדים של האחר לבקום


פתאום היום ככה בזמן הגיהוץ

הבנתי שנשאר לי חודשיים לשחרר את המדים


פתאום היום ככה בזמן הגיהוץ

הבנתי שלפני חודשיים כמעט גרסתי את נשמתם של המדים האחרים.

 

להיות, לתמוך, לכוון, לאסוף, לכאוב ולהתרסק אחרי.

נפש של חייל

נפש של בן

נפש של שני בנים חיילים

ונפש אחת של אמא.

תגובות