שירים

שבת

כשהשבת מזדחלת לה

וממלאה כל פינה בבית

אשב לי כך

אעצום עניים

אנשום את

שבת הברוכה

עם ריח הדגים והחלה החמה

אשב לי כך

ארים ידיי מעלה

ואשא תפילה

לשלום

לחדווה

לאהבה

לשמחה

ולחיים מלאים 

תגובות