שירים

דרכן של מלים גבוהות

דרכן של מלים גבוהות

להסתיר את האמת

או לקשטה בזוטות מופלאות

ולבלבלה מעת לעת

 

דרכן של מלים גבוהות

לאבד את המובן מאליו

לערפל דעתן של בריות

ולהתייבש כאותו נחל אכזב

 

דרכן של מלים גבוהות

כאותם פרחי העונה

מצג מפואר יוצרות

ונובלות עם קרני החמה

 

דרכן של מלים גבוהות

נפרדת מדרכי שלי

דרך מעשי נסים וגבורות

זה לא אני, זה לא אני

 

 @כל הזכויות שמורות

 

 

תגובות