שירים

מנגינת עלים

 
 הייתי שיר בתוך מנגינה 
הייתי נגון
את צרור חיי עטפתי בבד ארגמן
ואת נגוני עטפתי גם
פזרתי בשירי את כסופי את חלומותי
זימרתי שירים
הלכתי יחפה מרקדת בשבילים
צרובה בזכרוני
עלים ירוקים
פרחים ורודים
למרחב רקמתי
צורות של חיים
והייתי לשיר בתוך מנגינת עלים
 

תגובות