שירים

שבת

ימי השבוע נאספים

הולכים בשביל

תשושים מדרך השעות

תחומים במשבצות

מסומנים שזמנם תם

דרכם נעלמת

והיום השביעי

מחבק אותם במלואו
 
ובתומו
 
יבחר את הראשון

בנדום שעון הקודש

יידרך שאון החול

תגובות