שירים

יום המחר

       

 

יום המחר

משהו של מה בכך

 יום

 רוצה להיות שונה

במלוא עוצמתי העכשווית

   מוקירה

ומשהו ניסתר מתבונתי

  לדעת

ומשהו ניסתר ממחשבתי

 לשמוע

בנחלים בהם נסחפתי

 להיות

  ואני חלמתי

 כשטה בן כפל קבצים

כותבת 

תגובות