שירים

צלילים

 
בוקעים הם צלילי הרוח
 בוקעים הם, מצלצלים
 שטים בכיווני השפע
 למולדת, למלוכה
 שטים הם
 בצלילי תרועתם
לאלף כיוונים נשלחים
נמשלים הם, כה יפים הם
 בקיומם
נמשלים למלוכה
נמשלים למפלה
והם ממשיכים לבקוע בתוך תוכם
פקעות פקעות של ממלכה פוריה
מצמיחים עלים ופרחים
שנמשלו עם הרוח
שנשאה אותם לפריחתם.
 

תגובות