שירים

עיניים

 
 
נאצלת מול המראה
מסתכלת מביטה
רואה פשטות יושר
עיניים
עיניים שחורות מביטות
דומעת
ואני מביטה   
חורשת את עצמי למול פני
חורשת חרישית את עצמי
למול מרגלות רגלי
 שבישרו
את האלוהים המשקיף למולי
 המבטא את מצפוני
הוא היה שם שולח ידיו
השלובות
לאהוב אותי
ואני דמעתי
ושם באותו יום נאספתי
נאספו חיי
 

תגובות