שירים

לגעת

 
אל תגעו במה שכואב
 כה עמוק.
אל תגעו ברגישות הזאת.
אל תגעו
 במה שעומד להיות כה שברירי. 
 אל תגעו בכאב הזה,
אל תתקרבו.
אל תניחו ראשכם,
 אל תמלמלו 
כי שם
אין מי שיקלוט, 
כי שם
 הכל שקט עמום,
כי שם
אין סערה ואין תשוקה
כי שם
 כל מה שהיה נשרף.
 
 

תגובות