שירים

כאב ברטרוספקטיבה

 
 

 

 

 

הבקרים הכי קשים לי

נפשי אינה יודעת שובע מחלומות

ותקוותיהם ברורים וחוזרים

בכל לילה.

 

אני קמה.

אז גופי בוכה לתוככי נפשי,

שתניח לו להיות

בחזקת עצמו

בכוחו.

 

אין מילה פיוטית ל

כאב.

נקודה פנימית

נכבדת ושולקת אותי לתוכה.

 

אני זה.

 

וזה הכי אני ברגעי השיגרה

איפה שהייתי רגילה

לדבר אליך.
 
 
 

תגובות