שירים

להאמין בסמיון (5 והאחרון)

 
 

עברתי ברחוב עם העצים העבים והעתיקים

שם עדיין ילדים משחקים הופכים פצועי קרב.

כמה מהם חומקים מהחיים. נזכרתי בילד

שהליכתו הזהירה בחנה את כל הסיכונים

כעבור שנים באותו הרחוב מישהו נדקר בריב סכינים

ותהיתי על כל ההקשרים.

מישהו צריך ללמד אותנו להושיט יד

לפחדים

ללוות אותם כילדים

במקום לספר עליהם

אחרי שהם מתים.

 

סמיון מתרגש ממשחקי מחבואים

נרעד הוא מחכה במקומו.

האמן סמיון, יש מי שדואג

וממהר ככל יכולתו.

עוד מעט הוא יגיע אליך.

גם אם השניות נראות האחרונות

האמן שבאחרונה שבאחרונות יבוא

ויפתח את דלתות הארונות, החדרים, המגירות

המזוודות, עד שתימצא.
 
 
 

תגובות