שירים

חופשה פנימית

מי זה היה שאמר!?

מנסה להיזכר... מי זה היה שאמר?

נזכרת...

הוא היה מבוגר, מאוד מבוגר

האיש שאמר שאין גבול לאושר הטוב כמו שאין גבול לרע שיכול לקרות.

במשרד,

שקט עכשיו במשרד.

פוחדת להגיד שהימים טובים יותר, קצת נרגע הרע שהיה.

תמרה אמרה

שהיא מקנאה באנשים שאין להם גבולות פנימיים.

העברית של תמרה לא טובה.

תמרה אמרה

שהיא מקנאה באנשים שיש להם חופשה פנימית.

זה נשמע נהדר חשבתי לעצמי השפה של תמרה נותנת משמעות אחרת לדברים,

משמעות שנובעת מחוסר שליטה בשפה העברית.

חופשה פנימית,

גם אני רוצה חופשה,

חופשה פנימית, לא להיות יותר אסירה של עצמי בעצמי.

 

תגובות