שירים

בריחה

את בורחת מהעולם
מנסה להתעלם מכולם
הם באים והולכים
אלה הם החיים
את שוב מסתגרת
לא נותנת לאחרים להכנס
אף אחד לעולם לא יידע את הסוד ששמור
את הזיכרון ששומר על ליבך שבור
אף אחד לעולם לא יראה את השדים שתוקפים
בלילות הכי נוראים.
הם לא מבינים הם לא יבינו לעולם
עד כמה יכול להיות שבור בן אדם
ואיך נשארת בלי נשמה  וגם הגוף כבר לא שלך
הזמן את הכל לקח ועכשיו המחוגים לא זזים
את תקועה בעבר בתוך הבור הגדול
לא מצליחה לקום וממשיכה ליפול

תגובות