שירים

שמש שורפת

המספר על הצג

הקפיא את נשמתי

 

מה פתאום כך באמצע היום?

מה פתאום כך באמצע שום מקום?

 

ועניתי.

 

והיה סתמי

והיה קר

 

הסתמיות חלחלה לתודעתי

והקור השתכן בעצמותיי.

 

 

רוצה להביא ריחות משכרים

אבל לא משקרים

 

רוצה להביא זריחה של יום

ולא שקיעות של אהבות

 

רוצה להביא את השמש

אבל שמש שורפת

אמרת

ולא הוספת

 

תגובות