שירים

נשמות משלימות

בדמיוני את שם

זיכרונות ילדות

ריח ים, רשתות דייגים

סירות עוגנות

 

בזיכרוני תמיד את כאן

בכל טל חוויה

כל רגע, כל דקה

 

בהרגשתי את איתי,

מאז ומעולם,

חוזרת לחיי בכל מחזור חיים.

 

שתי נשמות

חוזרות ומשלימות

הבטחת חיים

לנצח נצחים

תגובות