שירים

משחקים

 

במשחק חיינו,

כדור הכאב,

  נמסר, מועבר

מאחד לשני.

 

בדיווש חיינו,

אחד מעלה,

שני מטה,

דוחפים, מניעים

את גלגל החיים.

 

בגלי ים הכאב,

שנינו ילדים,

משחקים בגלים,

כואבים ואוהבים.

תגובות